Gyermekétkeztetési támogatás

Étkezési térítési díjkedvezmény a gyermekintézményekben


Gyermekétkeztetés esetén, vagyis bölcsődében, óvodában és iskolában a három- vagy többgyermekes családok gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-ra jogosultak. Ez a kedvezmény a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani.Viszont a gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve – ha a gyermek közoktatási intézményben részesül étkezésben – a nevelési-oktatási intézmény vezetője – a fenntartó által megállapított szabályok keretei között – a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.

Ki jogosult és milyen mértékű étkezési térítési díj-kedvezményre?


Gyermekétkeztetés esetén

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, az 1-7. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
 • fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, gyermek az intézményi térítési díj 100%-át
 • a fentiek alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át
 • három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani.
 • A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani.
 • Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – tanulói szerződése alapján már jogosult.
 • A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.
 • A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve – ha a gyermek közoktatási intézményben részesül étkezésben – a nevelési-oktatási intézmény vezetője – a fenntartó által megállapított szabályok keretei között – a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.
 • A normatív kedvezményre jogosult gyermeknek igénybe kell venni a napközit annak érdekében, hogy a kedvezményben részesülhessen?
 • Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.
 • Kit lehet a normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni?* a tizennyolc éven aluli,
  – a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint

–  az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket

A normatív kedvezmény megállapításához a térítési díj fizetésére kötelezett nyilatkozatát be kell szerezni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a fizetésre kötelezettel közös háztartásban élő vagy intézményben elhelyezett

– 18 éven aluli,
– 25 évesnél fiatalabb és oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, valamint
valamint
– tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeinek számát.
A gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni.
Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a változást követő hónap első napjától kell megfizetni.
A térítési díj meg nem fizetése esetén késedelmi pótlék nem állapítható meg.
Milyen igazolást kell becsatolni a normatív kedvezmény igénybevételéhez?
A normatív kedvezmény megállapításához a térítési díj fizetésére kötelezettnek nyilatkozatot kell benyújtania az intézményhez. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a fizetésre kötelezettel közös háztartásban élő vagy intézményben elhelyezett
-18 éven aluli,
-25 évesnél fiatalabb és oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, valamint
– tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeinek számát.

A gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni.

Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a változást követő hónap első napjától kell megfizetni.

Ez is érdekelhet: