Játék szerepe óvodáskorban

Jót és jól játszani – ez a gyermek legfőbb tevékenysége az óvodában

 

Az óvó néni feladata megfigyelni a gyermek játékát, felhasználni azt saját nevelési céljai elérése érdekében és szükség esetén indirekt módon befolyásolni.

A játék kicsiben maga az élet.

Az amit a kisgyermek felfog és rekonstruálni képes az őt körülvevő világból. Éppen ezért az életre nevelés is a játékból indul ki és a játék segítségével teljesedhet ki.

Külön szót érdemel az élmények szerepe a gyermek játékában.

Az élmény, legyen az a gyermek egyéni élménye, melyet a családból a környezetéből hoz az óvodás, vagy legyen az óvodai társakkal átélt élmény, rendkívüli jelentőséggel bír az életre való felkészítés folyamatában. A különböző szituációk megteremtése, az élménynyújtás, az óvónő tudatos, átgondolt munkáját feltételezi.

Indirekt módon így lehet a gyermeki világot befolyásolni.


Természetesen a gyermek spontán élményszerzése éppen olyan fontos, mint a pedagógus által irányított, megtervezett. A lényeg, hogy a gyermekek élményeiket tevékenységekben éljék meg.
A játék tehát, mint az óvodáskorú gyermek alaptevékenysége olyan lehetőséget teremt az óvodapedagógus számára, amit tudatosan felhasználhat a gyermekek fejlesztése érdekében.

Legfőbb célkitűzéseinket szem előtt tartva olyan tulajdonságok fejlődhetnek ki a gyermekben, a játék folyamatában, ami később a társadalomba való beilleszkedését nagymértékben elősegítheti.

Gondoljunk például a társakkal való együtt játszás kialakulására, vagy a játékon belüli önállóságra, a másik gyermek játékának tiszteletben tartására, a kezdeményezőkészség kibontakoztatásának lehetőségeire, vagy olyan tulajdonságok szükségességére, mint a mások mozgósításának képessége vagy az alá-fölérendeltségi viszonyok önkéntes kialakítására egy-egy játékszituációban.

Az óvó néni szerepe a játékirányításban:

- Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése
- A napirenden belül elegendő idő és hely biztosítása a játék számára
- A játékhoz szükséges eszközök folyamatos biztosítása
- Ötletek, lehetőségek, helyzetek teremtése a sokszínű játék kialakulásához
- Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek kihasználása a játék fejlesztése érdekében
- A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása
- Szükség esetén bekapcsolódás a játékba, együtt játszás a gyermekekkel

A játék és a tanulás teljes mértékben összekapcsolódik óvodáskorban.

A gyermek esetében a tevékenységi vágy ösztönöz a tapasztalatszerzésre, a cselekvésre és közben minden pillanatban újabb és újabb felfedezéseket tesz, azaz tanul a kisgyermek. Játék közben, játékosan szinte észrevétlenül tanul, tehát a játék az óvodai tanulás egyik legfontosabb színtere.

A tanulási tevékenység esetén is azt szeretnénk elérni, hogy örömmel és önként vegyen részt ebben a folyamatban a gyermek, ne csupán külső motiváció ( jutalom ) késztesse erre.

A cél az, hogy megfelelő színvonalú feladatok elé állítsuk a gyermeket. Természetesen minden gyermek esetében képességeinek megfelelő feladatokról van szó. A követelményeket az egyéni teljesítőképességhez kell mérni. A sikerélmények erősítik a gyermek önbizalmát és bátorságot adnak neki az újabb, nehezebb problémák megoldásához. A sorozatos kudarcok ellentétes hatást váltanak ki.
A gyermek bátortalanná, félőssé, visszahúzódóvá válik, alulértékeli önmagát és alatta marad saját teljesítőképességének.

Az óvodapedagógus szerepe tehát itt is kiemelkedő abban, hogy milyen feladat elé állítja az egyes gyermekeket, mennyire képes megismerni és fejleszteni a gyermeket egyéni adottságainak figyelembevételével.

Ez is érdekelhet:

Támtomné Bors Anikó

Csak pillants rá weboldalamra, és biztosan kitalálod, hogy óvó néni vagyok.:) Eddig már 37 évet töltöttem gyermekek között. Számomra mindennél fontosabb, hogy a gyerekek, abban a közösségben, ahol én vagyok, jól érezzék magukat. Mindent megteszek azért, hogy szeretetüket, tiszteletüket kivívjam, és mindannyian egyforma hasznos tagjai legyenek közösségünknek. Minden napunk úgy kezdődik, hogy szeretettel üdvözöljük egymást, és a többi közös tevékenységet is közvetlen, meghitt, baráti hangulatban végezzük. Dolgozzunk játszva együtt azért, hogy minden gyermek megtalálja azokat a képességeit, amelyek sikerélményeket és önbizalmat adhatnak, és közben leküzdhesse azokat a hátrányokat, amelyek esetleg megnehezítenék az életét. Ha jól mérjük fel gyermekünk "nyerő" tulajdonságait és segítünk, hogy a legjobbat hozza ki magából, egy boldog, a munkájában és magánéletében sikeres felnőtt élet alapjait teremthetjük meg számára. Célom az, hogy legjobb tudásom szerint ötleteket nyújtsak át blogot olvasó szülőknek, nagyszülőknek, hiszen a jelzett problémák az egész család életét érintik. Tartsatok velem, olvassátok rendszeresen bejegyzéseimet! Bizalmadat előre is köszönöm: Támtomné Bors Anikó (Anci óvó néni, óvodapedagógus, óvodavezető A gyerekek legfontosabb tevékenységei ebben az életkorban a mese, a játék, a mozgás, ezernyi alkotó tevékenység a képességek fejlesztésének szolgálatában, hogy támogassuk gyermekeinket koruknak megfelelő szint elérésére.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük


*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>